Invitasjon til øvelse i evakueringssenter

Til ledere og brannvernansvarlige av helseinstitusjoner i kommunen
Del

 

Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR) har gleden av å invitere alle ansatte i sykehjem, sykehus og andre institusjoner som krever assistert rømning til vårt nye øvelsessenter på Fagertun i Lillesand.

IMG_0992

Historisk sett vet vi at brann på helseinstitusjoner hvor pasienter har behov for assistert rømning kan få store konsekvenser.

Brannvesenet ønsker med dette å sette fokus på viktigheten av praktisk øvelse for å stå sterkest mulig rustet dersom ulykken skulle inntreffe.

Dette er ment som et lavterskeltilbud, med enkel teori og hvor de ansatte får prøvd seg i en så reell brannsituasjon som mulig med de aspektene dette innebærer. Vi har etablert sengeposter/pasientrom med brannalarmanlegg, inkludert røyk og lar alarmen gå.

Opplegget er gratis og er tenkt i grupper inntil 10 personer av gangen, ca 2 timer. 

Kontaktperson ved spørsmål og avtale av tidspunkt er;

Rune Langbraaten                eller                Espen Hovde

rune.langbraaten@kbr.no                             espen.hovde@kbr.no

Tlf; 954 57 769                                             tlf: 924 67 161

Vi håper alle benytter seg av dette tilbudet og ønsker velkommen!

 

Del
Blank as