05. juni 2019

Bålbrenning på Sankthans

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å tenne bål i nærheten av skog og annen utmark, dersom det ikke er opplagt at det ikke kan starte en brann. Forbudet gjelder også Sankthansbål.

Det er ditt ansvar å vurdere om det er forsvarlig å tenne Sankthansbål og at dette skjer på en trygg måte som ikke fører til brann.

Brannvesenet gir ingen tillatelser til brenning av Sankthansbål, da vi ikke har forutsetninger for å vurdere risiko på aktuell plass og tidspunkt. Vi kan derimot gi generelle råd og veiledning når det nærmer seg basert på aktuelle værforhold og skogbrannfare.

 

Forholdsregler:

  • Undersøk om det er forsvarlig med bålbrenning i det aktuelle området
  • Ta hensyn til vindretning og skogbrannfare (yr.no)
  • Sørg for god avstand til andre brennbare ting
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig
  • Hold oppsyn med bålet til enhver tid og sørg for at det er helt slukket før det blir forlatt
  • All brenning i tettbebygde strøk skal unngås så langt det er mulig