15. april 2019

Husk bålforbudet

Mellom 15. april og 15. september er det et generelt bålforbud. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i nærheten av skog, kystområder og annen utmark.

Bålforbudet gjelder bråtebrenning, flatebrenning og bålbrenning i naturen. Det er svært tørt i gammelt gress, visne planter, løv og lyng og det er med på å øke risikoen for skogbrann. 

De vanligste årsakene til skog- og krattbrann er:

  • Bråtebrenning som kommer ut av kontroll
  • Bål som ikke er slukket og sprer seg
  • Engangsgriller som blir liggende igjen og ikke er tilstrekkelig slukket

Information in other languages:

Generelt bålforbud
Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken og det har regnet i lang tid. Vurderingen må gjøres av deg som ønsker å tenne opp og det er du som er ansvarlig, brannvesenet kan ikke bidra i vurderingen. Her spiller værforhold og skogbrannfare også inn. Merk at Kristiansand kommune har egen lokal forskrift for bålbrenning, blant annet i Baneheia og på Odderøya: les mer her

"Er du i tvil om du kan tenne opp bål - så bør du la være"

Dersom du vurderer det som opplagt at aktiviteten ikke kan starte en brann, og du velger å tenne opp, så er det du som er ansvarlig og må sørge for å holde oppsyn med bålet til enhver tid og ha tilstrekkelig med slokkemidler lett tilgjengelig.

Forholdsregler:

  • Undersøk om det er forsvarlig med bålbrenning i det aktuelle området
  • Ta hensyn til vindretning og skogbrannfare (yr.no)
  • Sørg for god avstand til andre brennbare ting
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig
  • Hold oppsyn med bålet til enhver tid
  • All brenning i tettbebygde strøk skal unngås så langt det er mulig