07. november 2019

Ledig stilling som HR-rådgiver

Vi søker deg som vil være med å videreutvikle organisasjonen vår, og gjennom dette bidra til å sikre tryggheten til regionens innbyggere. En jobb i brannvesenet innebærer meningsfylte arbeidsoppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag.

Stillingen vil organisatorisk knyttes til administrasjonsavdelingen, men vil i stor grad ha en fristilt rolle i organisasjonen i samvirke med ledergruppen. KBR er en mannsdominert arbeidsplass som ønsker å speile mangfoldet i regionens befolkning. Derfor oppfordres alle til å søke uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Personalforvaltning/rådgivning, herunder forhandlinger, ansettelser, konflikthåndtering, personalhåndbok, AMU, ID-møter (info- og drøftingsmøter) m.m.
 • Systemoppbygging og oppfølging i forbindelse kompetanseutvikling, medarbeidersamtaler og sykefraværsoppfølging 
 • Kompetanseheving internt innenfor personalområdet, internopplæring/utvikling rettet mot ledere på ulike nivåer
 • Organisasjonsutvikling og kulturbygging med fokus på den menneskelige ressursen (pådriverrolle)
 • Personvern og internkontroll
 • Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde, samt vil tillegges andre oppgaver etter behov        

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på universitets-/høgskolenivå (minimum bachelor) innenfor HR, administrasjon og ledelse eller annen relevant utdannelse.
 • Det kreves solid erfaring fra tilsvarende arbeid
 • Kunnskap om relevant lov- og avtaleverk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode IT-ferdigheter og beherske ulike elektroniske arbeids-/saksbehandlingsverktøy
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med en serviceinnstilt holdning der lagspill og deling av kunnskap og erfaring er viktig
 • Strukturert, operativ og selvgående
 • Evnen til å bygge gode relasjoner
 • Evne å håndtere et bredt spekter av oppgaver innenfor personalområdet

Vi tilbyr lønn etter avtale og tilsetting i samsvar med lov- og avtaleverk. Pensjons og forsikringsordninger.

Spørsmål om stillingen rettes til:

Eddie Hoel
Avdelingsleder
t. 907 82 722

Jan Røilid
Brannsjef
t. 982 44 800