29. april 2021

Vi søker to nye branninspektører til vår forebyggende avdeling

Forebyggende avdeling jobber risikobasert og målrettet med å redusere sannsynligheten for brann og minske konsekvensene brann kan ha for liv, helse, miljø og verdier.

Vi søker nå to nye branninspektører som kan bidra inn i arbeidet med å gjøre regionen enda tryggere, både for virksomheter og innbyggere, gjennom brannforebyggende arbeid slik som tilsyn, informasjon- og motivasjonsarbeid, arbeid mot risikogrupper og risikoområder samt kurs og opplæring.

Les mer om arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner her.