Brannforebyggende kurs

Kurset passer for deg som er eier eller bruker av et bygg eller har ansvar for brannvern i virksomheten.

Kurset gir en innføring i de lover og forskrifter som regulerer virksomhetens plikter innenfor brannforebygging og systematisk sikkerhetsarbeid.

Innhold

  • Krav som stilles til eier og bruker av et bygg
  • De viktigste lover og forskrifter
  • Aktive og passive brannsikringstiltak
  • Brannteori og brannårsaker
  • Kontrollrutiner for brannteknisk utstyr

Kurset varer i rundt 7 timer og arrangeres på brannstasjonen i Kristiansand.
Prisen er 2450,- per person og inkluderer lunsj med mineralvann, kaffe og te.

Planlagte kurs i 2019:
Torsdag 19. september, kl. 8.30-15.30