Kurs for brannansvarlig

Kurset passer for deg som har ansvar eller oppgaver i forbindelse med brannsikkerhet i bygg. Du får en innføring i eierens og brukerens plikter innenfor brannforebygging og systematisk sikkerhetsarbeid. Vi går igjennom aktuelle lover og forskrifter, hvilke krav som stilles, både organisatoriske og tekniske tiltak i bygget. N.B. Alle våre eksterne kurs og øvelser er utsatt inntil videre grunnet smittesituasjonen (covid-19)

Målgruppe:
Byggeiere, virksomhetsledere, brannvernledere og andre med oppgaver relatert til brannsikkerhet i bygg.

Kursinnhold:

 • Forebygging av brann
 • Brannteori og brannårsaker
 • Aktive og passive brannsikringstiltak
 • Kontrollrutiner for brannteknisk utstyr
 • Aktuelle lover og forskrifter
 • Krav som stilles til eier og bruker av et bygg

"Dette kurset skal gi deg kompetanse som gjør deg i stand til å ivareta bedriftens brannforebyggende ansvarsområder"

Læringsmål:

 • Ved å gjennomføre kurset vil deltakeren få god kjennskap til:
 • Kravene som stilles til eier og bruker av bygg
 • Systematisk sikkerhetsarbeid
 • De vanligste årsakene til at brann oppstår
 • De viktigste lover og forskrifter
 • Vedlikeholdskrav til branntekniske installasjoner
 • Dokumentasjonskrav
 • Brannvernopplæring og øvelser

Kurset varer i rundt 7 timer og arrangeres på brannstasjonen i Kristiansand. Prisen er 2.450,- per person og inkluderer lunsj med mineralvann, kaffe og te.