Våre ressurser

Her er en oversikt av våre ressurser og utstyr..

Bil 1

- Type oppdrag

- Mannskap (4-5 mannskaper)

Bil 2-9

Bil 0 - innsats