Kurskalender

Kurskalender knapp

Ofte stilte spørsmål


Flere ...

Aktuelt

Ledig stilling som brannkonstabel (deltid)

14.11.2017
Vi har for tiden ledig stilling som brannkonstabel deltid i Vennesla.

St.Hans bål

07.06.2017
«Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.»

Invitasjon til øvelse i evakueringssenter

24.03.2017
Til ledere og brannvernansvarlige av helseinstitusjoner i kommunen

Nye slukkeposter i den tette verneverdige trehusbebyggelsen

19.01.2017
Fredag den 13.januar ble siste del montert på brannslangepostene som Lillesand kommune har fått tilskudd av Riksantikvaren til å sette ut i de tette verneverdige trehusmiljøene.

Nye bålregler fra 1. januar 2016

18.04.2016
Med de dramatiske gress- og lyngbrannene vi har sett i Norge de siste årene, byr forskriften på nødvendige innstramninger.

Status brannvernkurs

19.01.2016
Etter en del forespørsler om når vi arrangerer kurs kommer det her litt mer informasjon om kursene

Ta "Kjøkkenpraten" med dine eldre foreldre

30.09.2015
Med noen enkle grep kan du bidra til å redusere brannfaren hos eldre du bryr deg om. Ta den viktige "Kjøkkenpraten", en prat om hvilke brannfarer som finnes i hjemmet, og hva man kan gjøre for å bedre brannsikkerheten.

Én av tre pårørende frykter brann hos nære eldre

13.05.2015
Én av tre pårørende frykter at eldre i familien skal bli rammet av brann. To av tre har ikke tenkt over hvor utsatt denne gruppen er for brann.
Blank as