15. januar 2019

Brannøvelse redder liv

Hvert år har vi over 3000 bygningsbranner i Norge. Hva gjør du når det begynner å brenne?

Brannøvelse er en viktig del av det brannforebyggende arbeidet både i hjemmet og på arbeidsplassen.

Over 75 % av alle familier i Norge har ikke avtalt hvor man skal møtes og hva man skal gjøre i tilfelle brann. 

- Det er skremmende at det er så mange som ikke har fokus på dette, sier leder for forebyggende avdeling i Kristiansandsregionen brann og redning, Hans Arne Madsen. Å bli enige om møtested er et enkelt tiltak for å øke tryggheten. Et skrekkscenario er at noen går tilbake inn i et brennende hus fordi de ikke finner hverandre på utsiden, fortsetter han. 

God planlegging og trening
Det er viktig å snakke sammen om hvilke scenarier som kan oppstå og deretter planlegge hvem som gjør hva. Når man har avtalt en fast møteplass utendørs så er det lettere å ha oversikt ved en kaotisk situasjon. Når man har kartlagt og planlagt er det bare å trene på å evakuere i praksis, da vil man enkelt avdekke feil og mangler ved planen. 

Gode tips til brannøvelser: