Bekymringsmelding

Du kan bidra til å gjøre regionen vår tryggere og mer brannsikker ved å tipse om brannfarlige forhold. Vi jobber direkte mot grupper i samfunnet som har større sannsynlighet for å skades eller omkomme i brann – eldre, demente, samlere, psykisk syke, bevegelseshemmede, rusavhengige og arbeidsinnvandrere.

"Hvis du oppdager brannfarlige forhold eller er bekymret for din egen eller andres brannsikkerhet så vil vi gjerne høre fra deg. Forebyggende tips bidrar til å redde liv"

Eksempler på forhold du bør melde fra om:

  • Bolig uten fungerende røykvarslere
  • Manglende eller blokkerte rømningsveier
  • Mennesker som har redusert evne til å oppdage eller evakuere ved brann

Opplysningene du gir oss blir behandlet konfidensielt.

Send inn en bekymringsmelding

Beskriv hva bekymringen gjelder

Ved spørsmål ta kontakt:

Geir Beurling
T: 992 45 000
E-post