09. juli 2019

Skal du overnatte i båten i sommer?

Det er like viktig å sove trygt i båten som i egen bolig. Brannvarsler, brannslokningsapparat og rømningsvei er tre viktige stikkord du bør tenke på.

Tidlig varsling redder liv
I en båt med begrensede rømningsveier er du avhengig av tidlig varsling. Vi anbefaler både gassvarsler, CO-varsler og røykvarsler i båter med overnattingsmuligheter. Ha minst ett 2-kilos pulverapparat lett tilgjengelig. Større båter bør ha flere apparater.  Sørg for at alle om bord vet hvor brannslokningsutstyret finnes og kan bruke det. 

"Hvert år er det rundt 270 båtbranner i Norge"

Brann i fritidsbåt
For å unngå panikk ved brann er det viktig å ha tenkt gjennom hvordan en brann kan utvikle seg og hva du skal gjøre både når du er ute på sjøen. Feil i elektriske anlegg og feil bruk av elektriske produkter er en vanlig brannårsak. Elektriske anlegg, koke- og varmeapparater må installeres og repareres av fagfolk.

I fritidsbåter benyttes ofte propan til oppvarming, matlagning og kjøleskap og mange har et aggregat i tillegg. En liten gnist fra det elektriske anlegget er nok til at det blir eksplosjon ved propanlekkasje og den luktfrie gassen kullos (CO) er vanskelig å oppdage, særlig når man sover. Ha flytevest og eventuelle redningsdrakter klar til bruk. Vær forberedt på å forlate båten.

 

Les mer om sjøvett og sikkerhet i fritidsbåt her